PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Slavkovský les » Řeka Ohře

Řeka Ohře

Řeka Ohře pramení v Bavorsku (Německu) pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Je čtvrtou nejdelší řekou na našem území a po Vltavě je Ohře v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe.
Do Čech vstupuje nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za hranicemi napájí vodní nádrž Skalka. Pod nádrží protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech až do Kynšperka nad Ohří. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Dále směřuje do soutěsky Svatošských skal, Karlových Varů až na hranici Doupovských hor. Následně přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří a Kadaň. Dále napájí vodní nádrž Nechranice. Řeka se klikatí krajinou Českého středohoří, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína do Litoměřic, kde se vlévá levostranným přítokem do Labe.
Mezi významná města ležící na řece patří Cheb, Sokolov, Loket nad Ohří, Karlovy Vary (lázně při ústí Teplé), Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny, Libochovice, Budyně nad Ohří, Terezín a Litoměřice.
Vodácky nejvyhledávanější úsek řeky je z Lokte do Klášterce nad Ohří, který lze zvládnout za 2 – 3 dny. Začít lze ale i v Tršnici, Chebu, Sokolově a pohodlně skončit např. v Karlových Varech, Vojkovicích nebo Kadani. Mezi dva nebezpečné jezy patří jez v Karlových Varech – Tuhnicích a jez v Radošově. Tyto jezy se doporučují přenášet i za nižších stavů.
V roce 2006 vznikla kolem vodácké části řeky Ohře Vodácká stezka. V úseku od Chebu po Kadaň (Želina - jez) je osazeno 69 informačních tabulí v českém, německém a anglickém jazyce. Tyto cedule informují o tom, kde se právě vodák nachází, jaké kulturní památky a zajímavosti (přírodní, historické aj.) jsou v okolí, u obcí jsou informace o samotné obci, uvedeny jsou i informace o možnosti ubytování. Na každé ceduli je vždy uveden a vysvětlen nějaký pojem či úkon z vodáckého světa. V případě jezů je na ceduli informace jak je možno jez či jinou překážku v řece překonat.
Vzhledem k tomu, že řeka protéká CHKO Slavkovský les, CHKO Střední Poohří a přírodním parkem Stráž nad Ohří, je volné táboření po většinu toku zakázáno.

Spolu ke hvězdám - Online hra pro partnery, skvělé jako dárek z lásky. Web: www.together2stars.com/cs

Řeka Ohře v LoktiŘeka Ohře v Lokti
Ohře v Lokti
Fotografie uživatelů
Komorní Hůrka
Svatošské skály
Svatošské skály
Svatošské skály
Svatošské skály
hrad Loket
Svatošské skály
hrad Loket
vodní kamenný hrad
hrad Vildštejn